Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr

Bullet Αρχικά επιλέξτε αν τα αποτελέσματα της αναζήτησης θα εμφανίζονται ως Κηρύξεις ή ως εγγραφές Αρχαιολογικών Χώρων-Μνημείων.

Είδος Αναζήτησης:

Τα αποτελέσματα εμφανίζονται με τη μορφή λίστας συνδέσμων με χρονολογική ταξινόμηση για τις Κηρύξεις και γεωγραφική για τους Αρχαιολογικούς Χώρους-Μνημεία . Επιλέγοντας ένα σύνδεσμο εμφανίζεται η αναλυτική εγγραφή της αντίστοιχης Κήρυξης ή του Αρχαιολογικού Χώρου - Μνημείου.

Bullet Αφού επιλέξετε τη μορφή με την οποία θα εμφανίζονται τα αποτελέσματα, μπορείτε να ορίσετε ένα ή περισσότερα κριτήρια αναζήτησης. Τα κριτήρια της αναζήτησης εμφανίζονται και στη σελίδα αποτελεσμάτων.

Γεωγραφικά Στοιχεία
Νομός:
Επιλέξτε διαδοχικά Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, Δήμο, Δημοτική Ενότητα, Κοινότητα και Οικισμό από τις αντίστοιχες λίστες.
Δήμος:
Διαμέρισμα:
Οικισμός:
Στοιχεία Υπουργικής Απόφασης - ΦΕΚ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης:
Συμπληρώστε τον αριθμό της Υπουργικής Απόφασης ή/και του ΦΕΚ ή τμήμα αυτών.
Αριθμός ΦΕΚ:
Ημερομηνία Υπουργικής Απόφασης:

Για να κάνετε αναζήτηση με κριτήριο την ημερομηνία, πρέπει υποχρεωτικά να εισάγετε την αρχική και την καταληκτική ημερομηνία στα αντίστοιχα πεδία ("Από" και "Έως") με τη μορφή ημέρα-μήνας-έτος (ηη-μμ-εεεε). Αν γνωρίζετε την ακριβή ημερομηνία, πρέπει να την επαναλάβετε και στα δύο πεδία ημερομηνίας ("Από"- "Έως").

Ημερομηνία ΦΕΚ:
Τύπος Κήρυξης:
Επιλέξτε από τη λίστα τιμών τον τύπο της Κήρυξης βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.
Στοιχεία Ταυτότητας Χώρων και Μνημείων
Ονομασία Μνημείου:

Εισάγετε έναν ή περισσότερους όρους χωρίζοντάς τους με κενό διάστημα. Μπορείτε να αναζητήσετε όρους, ή τμήματα όρων, με πεζά ή κεφαλαία γράμματα, με ή χωρίς τόνους. Επιλέξτε αν στα αποτελέσματα της αναζήτησης θα περιλαμβάνονται απαραιτήτως όλοι οι όροι ή κάποιοι από αυτούς.

Είδος Μνημείου:

Επιλέξτε από τη λίστα τιμών το είδος του μνημείου. Τα είδη των μνημείων αφορούν σε ευρύτερες κατηγοριοποιήσεις, π.χ. "Λατρευτικοί χώροι". Σε ορισμένες περιπτώσεις δίνεται η δυνατότητα να αναζητηθεί ένα μνημείο και με την ειδικότερη κατηγοριοποίηση του, π.χ. "Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί".

Χρονική Περίοδος:

Επιλέξτε από τη λίστα τιμών τη χρονική περίοδο, στην οποία εντάσσεται το μνημείο ή ο χώρος. Έχετε τη δυνατότητα επιλογής ευρύτερης χρονολογικής περιόδου π.χ. "Αρχαιότητα"ή ειδικότερης π.χ. "Κλασική". Σε περίπτωση που η αναζήτησή σας γίνει με κριτήριο την ειδικότερη χρονολογική περίοδο και δεν είναι επιτυχής, επαναλάβετε με κριτήριο την ευρύτερη χρονολογική περίοδο.

Φορέας Προστασίας:
Επιλέξτε το Φορέα Προστασίας του μνημείου από τη λίστα τιμών.
Καθεστώς Ιδιοκτησίας:
Επιλέξτε το Καθεστώς Ιδιοκτησίας του μνημείου από τη λίστα τιμών.
Ελεύθερη Αναζήτηση

Ελεύθερη Αναζήτηση:

Η ελεύθερη αναζήτηση σάς επιτρέπει να αναζητήσετε όρους σε οποιοδήποτε τμήμα των εγγραφών (π.χ. στο κείμενο της Κήρυξης). Μπορείτε να συμπληρώσετε έναν ή περισσότερους όρους χωρίζοντάς τους με κενό διάστημα. Μπορείτε να αναζητήσετε όρους, ή τμήματα όρων, με πεζά ή κεφαλαία γράμματα, με ή χωρίς τόνους. Επιλέξτε αν στα αποτελέσματα της αναζήτησης θα υπάρχουν απαραιτήτως όλοι οι όροι που καταχωρήσατε ή κάποιοι από αυτούς. Οι όροι που συμμετέχουν στην αναζήτηση εμφανίζονται με σήμανση χρώματος κόκκινου μέσα στο κείμενο της κήρυξης, ενώ χρωματίζεται με το ίδιο χρώμα και ο σύνδεσμος (link) του μνημείου, το οποίο περιλαμβάνεται στην κήρυξη και πληροί τα κριτήρια αναζήτησης.

Εκτύπωση Αποτελεσμάτων

Εκτύπωση Αρχαιολογικού Χώρου ή Μνημείου / Εκτύπωση Κήρυξη

Πατήστε εδώ, για να εμφανίσετε την εγγραφή σε εκτυπώσιμη μορφή και κατόπιν <Εκτύπωση Σελίδας> για να τυπώσετε το κείμενο.


(Μικρογραφία Χάρτη)

Πατήστε στις διαθέσιμες μικρογραφίες, για να προβάλετε τους χάρτες. Για να εκτυπώσετε το χάρτη επιλέξτε το εικονίδιο του εκτυπωτή της γραμμής εργαλείων.

Bullet Η εφαρμογή έχει δημιουργηθεί, για να χρησιμοποιείται σε φυλλομετρητή (browser) Microsoft Internet Explorer, με ενεργοποιημένη τη Javascript.