ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
2ος Νερόμυλος στη θέση "Γκούρα" Κυψέλης, ιδ. της Εκκλησίας
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΑΡΤΑΣ / ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ / ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ / Κυψέλη
Θέση
"Γκούρα"
Τύπος Κήρυξης
νεώτερο μνημείο
Είδος Μνημείου
Αγροτική Οικονομία, Μύλοι
Χρονική Περίοδος
Νεοελληνική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΥΝΜΤΕ Ηπείρου Ιωάννινα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
Εκκλησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
19-06-2002
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1642/34908/23-6-1992, ΦΕΚ 493/Β/30-7-1992