ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Ι. Μονή Παναχράντου (καθολικό και τα παρεκκλήσια Αγίου Παντελεήμονος και Αγίου Ιωάννου) στην Άνδρο
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΑΝΔΡΟΥ / ΆΝΔΡΟΥ / ΆΝΔΡΟΥ / Μονή Παναχράντου
Θέση
Τύπος Κήρυξης
αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου
Μοναστηριακά Συγκροτήματα, Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι, Μοναστηριακά Συγκροτήματα, Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι
Χρονική Περίοδος
Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
2η ΕΒΑ Αθήνα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
21-05-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 81476/2364/4-10-1947, ΦΕΚ 166/Β/3-11-1947
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ27/53723/1012 π.ε./27-12-1991, ΦΕΚ 65/Β/5-2-1992