ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Αρχαία ακρόπολη μεταξύ Γουριανών και Ρωμανού
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΑΡΤΑΣ / ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ / ΑΓΝΑΝΤΩΝ / Γουριανά
Θέση
Τύπος Κήρυξης
αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου
Ακροπόλεις, Αμυντικά Συγκροτήματα, Αρχαιολογικές Θέσεις
Χρονική Περίοδος
Αρχαιότητα
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΛΓ' ΕΠΚΑ Πρέβεζα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
* O Pωμανός είναι οικισμός της κοινότητας Γραικικού (31111600 / 05) και όχι κοινότητα όπως αναφέρεται στο κείμενο της κήρυξης. Tα ερείπια ακροπόλεως, αύξοντας αριθμός 5 και 6 της ίδιας κήρυξης, αναφέρονται στο ίδιο μνημείο, το οποίο βρίσκεται μεταξύ Γουριανών και Pωμανού, οικισμών της κοινότητος Γραικικού
Τελευταία Ενημέρωση
14-06-2002
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 15794/19-12-1961, ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962