ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση"Κουτσομύτα" ("Ελληνικά μνήματα") στα οικοδομικά τετράγωνα εργατικών κατοικιών 2 και 4 στην Άρτα (τάφοι)
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΑΡΤΑΣ / ΑΡΤΑΙΩΝ / ΑΡΤΑΙΩΝ / Άρτα
Θέση
"Κουτσομύτα" ("Ελληνικά μνήματα")
Τύπος Κήρυξης
αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, Αρχαιολογικές Θέσεις
Χρονική Περίοδος
Αρχαιότητα
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΛΓ' ΕΠΚΑ Πρέβεζα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
19-06-2002
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 15794/19-12-1961, ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962