ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Τείχη Αμβρακίας κοντά στο Ριζόκαστρο Αγίας Φανερωμένης
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΑΡΤΑΣ / ΑΡΤΑΙΩΝ / ΑΡΤΑΙΩΝ /
Θέση
Παρά το Ριζόκαστρο Αγίας Φανερωμένης, επί της οδού Άρτης - Αθηνών· Πλατεία Κρυστάλλη
Τύπος Κήρυξης
αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου
Αμυντικά Συγκροτήματα, Αρχαιολογικές Θέσεις
Χρονική Περίοδος
Αρχαιότητα
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΛΓ' ΕΠΚΑ Πρέβεζα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
Δημοσίου
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
17-06-2002
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 15794/19-12-1961, ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962