ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος στο λόφο Καστρί στον Όρραον* (ερείπια ακρόπολης και οικιών)
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΑΡΤΑΣ / ΑΡΤΑΙΩΝ / ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ /
Θέση
Λόφος Καστρί
Τύπος Κήρυξης
αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου
Ακροπόλεις, Αμυντικά Συγκροτήματα, Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, Αρχαιολογικές Θέσεις
Χρονική Περίοδος
Αρχαιότητα
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
Όρραον
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΛΓ' ΕΠΚΑ Πρέβεζα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
* O τειχισμένος αρχαίος οικισμός ταυτίζεται με το αναφερόμενο στις αρχαίες πηγές μολοσσικόν πόλισμα Όρραον. **τέως Κουμτζάδες
Τελευταία Ενημέρωση
24-06-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 15794/19-12-1961, ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962