ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος στο Δελφινονήσι Σύρου (πρωτοκυκλαδική εγκατάσταση)
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΣΥΡΟΥ / ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ / ΆΝΩ ΣΥΡΟΥ /
Θέση
Τύπος Κήρυξης
αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα
Χρονική Περίοδος
Χαλκοκρατία Πρώιμη
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΚΑ' ΕΠΚΑ Αθήνα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
15-03-2004
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/2360/123/17-2-1998, ΦΕΚ 228/Β/11-3-1998