ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Περιοχή Περαχώρας - αρχαιολογικού χώρου Ηραίου
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ / ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ / ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ / Περαχώρα
Θέση
Τύπος Κήρυξης
αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου
Φυσικοί Χώροι, Αρχαιολογικές Θέσεις, Φυσικοί Χώροι, Αρχαιολογικές Θέσεις
Χρονική Περίοδος
Προϊστορική, Αρχαιοελληνική, Ρωμαϊκή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΛΖ' ΕΠΚΑ Κόρινθος
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
-Βλ. και σελ. 188,01α-188,03. -Στο ΦΕΚ 616/Δ/26-7-2002, ΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ αρ. 9037/30-5-2002, εγκρίθηκε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) των οικισμών Λουτρακίου και Περαχώρας του δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας (ν. Κορινθίας), το οποίο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει και τη λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, προστατεύονται οι ακτές από το Σκάλωμα έως το Ηραίον, όλη η λίμνη Βουλιαγμένης καθώς και οι αρχαιολογικοί χώροι της περιοχής, κυρίως του Ηραίου και της αρχαίας Διόλκου.
Τελευταία Ενημέρωση
29-08-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 10774/16-8-1962, ΦΕΚ 305/Β/30-8-1962
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/29961/1543/9-7-1991, ΦΕΚ 589/Β/29-7-1991