ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Τούμπα Χάμπουλα Ακρινής στην πεδιάδα Σαργκιόλ
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΚΟΖΑΝΗΣ / ΚΟΖΑΝΗΣ / ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ /
Θέση
πεδιάδα (πρώην λίμνη) Σαργκιόλ
Τύπος Κήρυξης
αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα
Χρονική Περίοδος
Προϊστορική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
Λ' ΕΠΚΑ Αιανή
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
23-03-2005
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ17/52707/2157/31-12-1986, ΦΕΚ 74/Β/5-2-1987