ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Οικισμός (τραπεζοειδής λόφος)
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΚΙΛΚΙΣ / ΠΑΙΟΝΙΑΣ / ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ /
Θέση
Τύπος Κήρυξης
αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα
Χρονική Περίοδος
Χαλκοκρατία
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΙΣΤ' ΕΠΚΑ Θεσσαλονίκη
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
* Για συμπλήρωση κήρυξης βλ. Δελτίο αρ. σ. 9(α) - 10,02 Φ.E.K. 353 / B / 6 - 7 - 87
Τελευταία Ενημέρωση
24-05-2001
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ16/14096/597/20-5-1987, ΦΕΚ 353/Β/6-7-1987