ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Κτίριο Δημαρχείου και μνημείο Μοροζίνη στην Κέρκυρα
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΚΕΡΚΥΡΑΣ / ΚΕΡΚΥΡΑΣ / ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ / Κέρκυρα
Θέση
Τύπος Κήρυξης
αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, Αστικά Κτίρια, Κέντρα Διοίκησης
Χρονική Περίοδος
Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
21η ΕΒΑ Κέρκυρα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
31-07-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 15794/19-12-1961, ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962