ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Παλαιά πόλη Κέρκυρας (Α). Αρχαιολογικός χώρος
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΚΕΡΚΥΡΑΣ / ΚΕΡΚΥΡΑΣ / ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ / Κέρκυρα
Θέση
Τύπος Κήρυξης
αρχαιολογικός χώρος, αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου
Οικιστικά Σύνολα, Οικιστικά Σύνολα, Οικιστικά Σύνολα, Οικιστικά Σύνολα
Χρονική Περίοδος
Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
21η ΕΒΑ Κέρκυρα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
31-07-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 4701/3-3-1967, ΦΕΚ 183/Β/16-3-1967
ΥΑ 24946/26-8-1967, ΦΕΚ 606/Β/3-10-1967
ΥΑ 7514 π.ε./25-6-1970, ΦΕΚ 445/Β/29-6-1970
ΥΑ 1386/22-4-1972, ΦΕΚ 323/Β/10-5-1972