ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Μενδρεσές
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ / ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ / ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ / Καστορία
Θέση
Τύπος Κήρυξης
αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου
Αστικά Κτίρια, Κτίσματα Κοινής Ωφελείας, Αστικά Κτίρια, Κτίσματα Κοινής Ωφελείας
Χρονική Περίοδος
Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
16η ΕΒΑ Καστοριά
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
24-06-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΠΔ 11-6-1925, ΦΕΚ 152/Α/16-6-1925
ΥΑ 24946/26-8-1967, ΦΕΚ 606/Β/3-10-1967