ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Αρχαίον Θετώνιον ή Θητώνιον στα Γεφύρια
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ / ΣΟΦΑΔΩΝ / ΣΟΦΑΔΩΝ /
Θέση
πλησίον του χωρίου Κοπριτζί
Τύπος Κήρυξης
αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα
Χρονική Περίοδος
Αρχαιότητα
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΛΔ' ΕΠΚΑ Καρδίτσα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
10-08-2001
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 1154/4-3-1964, ΦΕΚ 91/Β/19-3-1964