ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Γήλοφος "Μαγούλα Σύρμου" Καρδίτσας
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ / ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ / ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ /
Θέση
Τύπος Κήρυξης
αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου
Φυσικοί Χώροι, Αρχαιολογικές Θέσεις
Χρονική Περίοδος
Προϊστορική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΛΔ' ΕΠΚΑ Καρδίτσα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
Ιδιωτών
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Σήμερα μεγάλο τμήμα της μαγούλας ισοπεδωμένο. Xάρτης Aναδασμού γης Καρδίτσας, αγροτεμάχιο αριθ. 61 (36 στρέμματα).
Τελευταία Ενημέρωση
28-05-2001
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 1154/4-3-1964, ΦΕΚ 91/Β/19-3-1964