ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Αρχαίο Νεκροταφείο από τη θέση Κουμού Λόφος Ελευθερών μέχρι τη θέση Κουτσικάρι Μέλισσας
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΚΑΒΑΛΑΣ / ΠΑΓΓΑΙΟΥ / ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ /
Θέση
από τη θέση Κουμού Λόφος Ελευθερών μέχρι τη θέση Κουτσικάρι Μέλισσας
Τύπος Κήρυξης
αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, Αρχαιολογικές Θέσεις
Χρονική Περίοδος
Αρχαϊκή, Κλασική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΙΗ' ΕΠΚΑ Καβάλα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Χρονολογείται στην ύστερη αρχαϊκή και κλασική περίοδο. Βλ. και σελ. 216,0601.
Τελευταία Ενημέρωση
23-06-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/54779/3307/17-10-2001, ΦΕΚ 1481/Β/31-10-2001