ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Οχυρά Μπιζανίου
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ / ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ / Νέον Μπιζάνιον
Θέση
Στα διοικητικά όρια της Κοινότητας Μπιζανίου
Τύπος Κήρυξης
νεώτερο μνημείο
Είδος Μνημείου
Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις
Χρονική Περίοδος
Νεοελληνική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΥΝΜΤΕ Ηπείρου Ιωάννινα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
21-12-2000
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1642/34908/23-6-1992, ΦΕΚ 493/Β/30-7-1992