ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Ακρόπολη στην κορυφή Γραδέτσι Μεγάλης Γότιστας
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / ΜΕΤΣΟΒΟΥ / ΕΓΝΑΤΙΑΣ /
Θέση
Κορυφή Γραδέτσι
Τύπος Κήρυξης
αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου
Ακροπόλεις, Αμυντικά Συγκροτήματα, Αρχαιολογικές Θέσεις
Χρονική Περίοδος
Αρχαιότητα
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΙΒ' ΕΠΚΑ Ιωάννινα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Eκτεταμένα λείψανα αρχαίου τείχους και κτιρίων
Τελευταία Ενημέρωση
22-04-2005
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 15794/19-12-1961, ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962