ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Ακρόπολη Κοπάνης
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / ΔΩΔΩΝΗΣ / ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ / Κοπάνη
Θέση
Λόφος Αγίου Γεωργίου, ΝΑ του χωριού
Τύπος Κήρυξης
αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου
Ακροπόλεις, Αμυντικά Συγκροτήματα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Ακροπόλεις, Αμυντικά Συγκροτήματα, Αρχαιολογικές Θέσεις
Χρονική Περίοδος
Αρχαιότητα
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΙΒ' ΕΠΚΑ Ιωάννινα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
24-06-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 15794/19-12-1961, ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962
ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967