ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Ακρόπολη Καστρίτσας
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ / ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ / Καστρίτσα
Θέση
λόφος Καστρίτσας
Τύπος Κήρυξης
αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου
Ακροπόλεις, Αμυντικά Συγκροτήματα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Ακροπόλεις, Αμυντικά Συγκροτήματα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Ακροπόλεις, Αμυντικά Συγκροτήματα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Ακροπόλεις, Αμυντικά Συγκροτήματα, Αρχαιολογικές Θέσεις
Χρονική Περίοδος
Αρχαιότητα
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΙΒ' ΕΠΚΑ Ιωάννινα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
- Λείψανα τειχισμένης πόλης και νεκροταφείο κλασικών και ελληνιστικών χρόνων - Παλαιολιθικό και νεολιθικό σπήλαιο * βλ. σελ. 445α.
Τελευταία Ενημέρωση
28-07-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 15794/19-12-1961, ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/3565/241/23-1-2002, ΦΕΚ 154/Β/13-2-2002
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/90804/4215/16-3-2007, ΦΕΚ 115/ΑΑΠ/28-3-2007
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/59155/2820/28-6-2007, ΦΕΚ 310/ΑΑΠ/16-7-2007