ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Μεσαιωνικό Φρούριο "Γαρδίκι" στον Άγιο Ματθαίο
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΚΕΡΚΥΡΑΣ / ΚΕΡΚΥΡΑΣ / ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ / Άγιος Ματθαίος
Θέση
Νότια του Αγίου Ματθαίου
Τύπος Κήρυξης
αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου
Αμυντικά Συγκροτήματα, Κάστρα / Φρούρια
Χρονική Περίοδος
Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
21η ΕΒΑ Κέρκυρα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
29-07-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 15794/19-12-1961, ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962