ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Τάφοι στη θέση "Ρόγκι" Ρωμανού
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / ΔΩΔΩΝΗΣ / ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ /
Θέση
"Ρόγκι"
Τύπος Κήρυξης
αρχαιολογικός χώρος, αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, Αρχαιολογικές Θέσεις
Χρονική Περίοδος
Αρχαιότητα
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΙΒ' ΕΠΚΑ Ιωάννινα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
Ιδιωτών
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Tάφοι προϊστορικών, γεωμετρικών, ελληνιστικών, ρωμαϊκών και βυζαντινών χρόνων A.Δ. 1960 (16) , σ. 200 - 201 B.C.H. : 1959, Ι, σ. 673 A.A.A. : 1978, 2, σ. 168 A.Δ. : 1976 (31) , σ. 204 - 206
Τελευταία Ενημέρωση
24-06-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 15794/19-12-1961, ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962