ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Γήλοφος Παλαμά
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ / ΠΑΛΑΜΑ / ΠΑΛΑΜΑ / Παλαμάς
Θέση
Γήλοφος εντός της κώμης, Μαγούλα Αγ. Αθαν. Χανδακλή και συνοικία "Χαντάκι"
Τύπος Κήρυξης
αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου
Φυσικοί Χώροι, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα
Χρονική Περίοδος
Προϊστορική, Χαλκοκρατία Ύστερη
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΛΔ' ΕΠΚΑ Καρδίτσα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
28-05-2001
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 1154/4-3-1964, ΦΕΚ 91/Β/19-3-1964