ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Σπήλαιο στη θέση Σεϊντή Βρύση
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΚΑΒΑΛΑΣ / ΠΑΓΓΑΙΟΥ / ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ /
Θέση
Όρος Σύμβολο, θέση Σεϊντή Βρύση
Τύπος Κήρυξης
αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου
Φυσικοί Χώροι, Σπήλαια, Αρχαιολογικές Θέσεις
Χρονική Περίοδος
Ρωμαϊκή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΙΗ' ΕΠΚΑ Καβάλα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Χρήση κατά τη ρωμαϊκή περίοδο.
Τελευταία Ενημέρωση
23-06-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/54779/3307/17-10-2001, ΦΕΚ 1481/Β/31-10-2001