ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Παλαιά οικία Δεληγιανναίων στα Λαγκάδια
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΑΡΚΑΔΙΑΣ / ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ / ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ / Λαγκάδια
Θέση
Τύπος Κήρυξης
αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου
Αστικά Κτίρια, Αστικά Κτίρια
Χρονική Περίοδος
Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
25η ΕΒΑ Αρχαία Κόρινθος
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
24-06-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 140674/6150/7-12-1956, ΦΕΚ 281/Β/29-12-1956
ΥΑ 15794/19-12-1961, ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962