ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος γύρω από τον Ι. Ναό Αγίου Αθανασίου Κωτιλίου
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΑΡΚΑΔΙΑΣ / ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ / ΓΟΡΤΥΝΟΣ / Κωτίλιον
Θέση
Τύπος Κήρυξης
αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι
Χρονική Περίοδος
Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
25η ΕΒΑ Αρχαία Κόρινθος
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
23-05-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 15794/19-12-1961, ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962