ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Κάστρο στα Ιωάννινα
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ / ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ / Ιωάννινα
Θέση
Τύπος Κήρυξης
αρχαίο μνημείο, ιστορικός τόπος
Είδος Μνημείου
Αμυντικά Συγκροτήματα, Ιστορικοί Τόποι, Κάστρα / Φρούρια, Αμυντικά Συγκροτήματα, Ιστορικοί Τόποι, Κάστρα / Φρούρια
Χρονική Περίοδος
Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
8η ΕΒΑ Ιωάννινα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
24-06-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΠΔ 11-6-1925, ΦΕΚ 152/Α/16-6-1925
ΥΑ 15794/19-12-1961, ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962