ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Οχυρό Λαμποβίτρια στην Κοινότητα Γραμμένου
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / ΖΙΤΣΑΣ / ΠΑΣΣΑΡΩΝΟΣ / Γραμμένον
Θέση
Λαμποβίτρια ή χείμμαρος Βαρκόν
Τύπος Κήρυξης
αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου
Αμυντικά Συγκροτήματα
Χρονική Περίοδος
Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
8η ΕΒΑ Ιωάννινα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
24-06-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 15794/19-12-1961, ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962