ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Πανδοχείο (Χάνι) Λάμπρου.
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ / ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ / Ιωάννινα
Θέση
Οδός Κάνιγγος 1
Τύπος Κήρυξης
νεώτερο μνημείο
Είδος Μνημείου
Καταλύματα, Αστικά Κτίρια, Καταλύματα, Αστικά Κτίρια, Καταλύματα, Αστικά Κτίρια
Χρονική Περίοδος
Νεοελληνική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΥΝΜΤΕ Ηπείρου Ιωάννινα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
Ιδιωτών
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
* Tο Πανδοχείο Λάμπρου προστατεύεται από τον K.N. 5351 / 1932, άρθρο 52, N. 1469 / 1950
Τελευταία Ενημέρωση
22-05-2007
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 15794/19-12-1961, ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962
ΥΑ 7552/2-5-1969, ΦΕΚ 323/Β/13-5-1969
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/316/17515/23-3-1981, ΦΕΚ 285/Β/19-5-1981