ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Νεκροταφείο Γκούμανης
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ / ΦΙΛΙΑΤΩΝ / ΣΑΓΙΑΔΑΣ /
Θέση
Γκούμανη, κοντά στο Φράγμα Καλαμά
Τύπος Κήρυξης
αρχαιολογικός χώρος, αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, Αρχαιολογικές Θέσεις
Χρονική Περίοδος
Αρχαιότητα
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΛΒ' ΕΠΚΑ Ηγουμενίτσα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Tο νεκροταφείο Γκούμανης υπάγεται επίσης στις κοινότητες Bρυσέλλας, Tρικορύφου, Pαγίου
Τελευταία Ενημέρωση
21-05-2001
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 15794/19-12-1961, ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962