ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Ακρόπολη Χρυσαυγής (Βέλλιανης), αρχαία Ελαία
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ / ΣΟΥΛΙΟΥ / ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ / Χρυσαυγή
Θέση
Φρούριο Βέλλιανης
Τύπος Κήρυξης
αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου
Ακροπόλεις, Αμυντικά Συγκροτήματα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα
Χρονική Περίοδος
Αρχαιότητα
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΛΒ' ΕΠΚΑ Ηγουμενίτσα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
Δημοσίου
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Eρείπια αρχαίας πόλεως Eλαίας και τείχους 4ου π.X. αι.
Τελευταία Ενημέρωση
21-05-2001
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 15794/19-12-1961, ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962