ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Ακρόπολη Αγίου Δονάτου στη θέση "Αϊδωνίτου" Ζερβοχωρίου
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ / ΣΟΥΛΙΟΥ / ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ / Ζερβοχώριον
Θέση
"Αϊδωνίτου "
Τύπος Κήρυξης
αρχαιολογικός χώρος, αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου
Ακροπόλεις, Αμυντικά Συγκροτήματα, Αρχαιολογικές Θέσεις
Χρονική Περίοδος
Αρχαιότητα, Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
8η ΕΒΑ Ιωάννινα Συναρμοδιότητα
ΛΒ' ΕΠΚΑ Ηγουμενίτσα Συναρμοδιότητα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Eρείπια αρχαίου τειχισμένου οικισμού (3ου - 1ου π.X. αιώνα)
Τελευταία Ενημέρωση
21-05-2001
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 15794/19-12-1961, ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962