ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Φρούριο Ηγουμενίτσας
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ / ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ / ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ / Ηγουμενίτσα
Θέση
Λόφος Διοικητηρίου
Τύπος Κήρυξης
αρχαιολογικός χώρος, αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου
Αμυντικά Συγκροτήματα, Κάστρα / Φρούρια
Χρονική Περίοδος
Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή, Βυζαντινή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
8η ΕΒΑ Ιωάννινα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
Δημοσίου
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
*H Eπαρχία Hγουμενίτσης έχει μετονομαστεί σε Eπαρχία Θυάμιδος
Τελευταία Ενημέρωση
21-05-2001
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 15794/19-12-1961, ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962