ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Ακρόπολη Πολυνερίου ή Κούτσι
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ / ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ / ΣΥΒΟΤΩΝ / Πολυνέριον
Θέση
Τύπος Κήρυξης
αρχαιολογικός χώρος, αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου
Ακροπόλεις, Αμυντικά Συγκροτήματα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Ακροπόλεις, Αμυντικά Συγκροτήματα, Αρχαιολογικές Θέσεις
Χρονική Περίοδος
Αρχαιότητα, Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
8η ΕΒΑ Ιωάννινα Συναρμοδιότητα
ΛΒ' ΕΠΚΑ Ηγουμενίτσα Συναρμοδιότητα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
H Eπαρχία Hγουμενίτσης έχει μετονομαστεί σε Eπαρχία Θυάμιδος Eρείπια ακρόπολης κλασικής - ελληνιστικής εποχής, τείχους ρωμαϊκής εποχής και μεσαιωνικού κάστρου
Τελευταία Ενημέρωση
21-05-2001
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 15794/19-12-1961, ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ8/25178/841/3-6-1983, ΦΕΚ 512/Β/2-9-1983