ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Ι. Ναός Αγίου Αθανασίου στις Πέντε Εκκλησιές
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ / ΣΟΥΛΙΟΥ / ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ / Πέντε Εκκλησίαι
Θέση
Ουζντίνα
Τύπος Κήρυξης
αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι
Χρονική Περίοδος
Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
8η ΕΒΑ Ιωάννινα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
O Ι. Nαός Aγίου Aθανασίου συμπεριλαμβάνεται και στη γενική κήρυξη των ναών της "Oυζντίνας" που έχουν κηρυχτεί με την Y.A. 15904 / 24 - 11 - 1962 (Φ.E.K. 473 / B / 17 - 12 - 1962)
Τελευταία Ενημέρωση
21-05-2001
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 15794/19-12-1961, ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962