ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση "Βαγγελίστρα" ή "Ευαγγελισμός"
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / ΒΟΛΒΗΣ / ΕΓΝΑΤΙΑΣ / Ευαγγελισμός
Θέση
στον λόφο "Βαγγελίστρα" ή "Ευαγγελίστρια", ΒΔ του χωρίου.
Τύπος Κήρυξης
αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα
Χρονική Περίοδος
Χαλκοκρατία
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΙΣΤ' ΕΠΚΑ Θεσσαλονίκη
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
01-09-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ16/14096/597/20-5-1987, ΦΕΚ 353/Β/6-7-1987
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/20154/1225/19-6-1998, ΦΕΚ 678/Β/3-7-1998
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/20154/1225/19-6-1998, ΦΕΚ 1068/Β/12-10-1998