ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος Κνωσού.
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ / ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ / ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ / Κνωσός
Θέση
Τύπος Κήρυξης
αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαιολογικές Θέσεις
Χρονική Περίοδος
Αρχαιότητα, Προϊστορική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΚΓ' ΕΠΚΑ Ηράκλειο
ΥΠΕΧΩΔΕ Αθήνα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
* Οι Υπουργικές Αποφάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού οι οποίες αφορούν τα όρια των οικισμών περιοχής Αη Γιάννη -Μεσαμπελιών -Φορτέτσας, είναι προγενέστερες του Ν 1892/1990. Οι όροι δόμησης στους οικισμούς Φορτέτσας Ηρακλείου (και οι αντίστοιχοι χάρτες) θα περιληφθούν σε Προεδρικό Διάταγμα, στο πλαίσιο των καθοριζομένων από το ΥΠΕΧΩΔΕ Ζ.Ο.Ε (Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου) Ηρακλείου.
Τελευταία Ενημέρωση
27-08-2012
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 9597/12-9-1970, ΦΕΚ 666/Β/23-9-1970
ΠΔ 6-11-1976, ΦΕΚ 373/Δ/10-11-1976
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ23/40046/1411 π.ε./7-3-1983, ΦΕΚ 143/Β/21-2-1989
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ23/2440/129/17-2-1998, ΦΕΚ 217/Β/6-3-1998
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ23/2562/1427/2-6-1999, ΦΕΚ 1554/Β/3-8-1999
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/85579/2352/28-11-2008, ΦΕΚ 617/ΑΑΠ/31-12-2008
ΥΑ ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1 /Φ43/26116/1088/16-3-2011, ΦΕΚ 55/ΑΑΠ/30-3-2011
ΥΑ ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ23/80967/3665/22-08-2011, ΦΕΚ 223/ΑΑΠ/2-9-2011
YΑ ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ23/94382/4099/6-10-2011, ΦΕΚ 282/ΑΑΠ/31-10-2011