ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Βροντήσι.
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ / ΦΑΙΣΤΟΥ / ΖΑΡΟΥ / Μονή Αγίου Αντωνίου Βροντησίου
Θέση
Μονή Αγίου Αντωνίου Βροντησίου
Τύπος Κήρυξης
Είδος Μνημείου
Φυσικοί Χώροι
Χρονική Περίοδος
Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
13η ΕΒΑ Ηράκλειο
ΥΠΕΧΩΔΕ Αθήνα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
24-06-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 9597/12-9-1970, ΦΕΚ 666/Β/23-9-1970