ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος Βεργίνας
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΗΜΑΘΙΑΣ / ΒΕΡΟΙΑΣ / ΒΕΡΓΙΝΑΣ /
Θέση
Τύπος Κήρυξης
αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου
Ισλαμικά Τεμένη, Ακροπόλεις, Αμυντικά Συγκροτήματα, Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, Αρχαιολογικές Θέσεις, Θρησκευτικοί Χώροι, Ισλαμικά Τεμένη, Ακροπόλεις, Αμυντικά Συγκροτήματα, Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, Αρχαιολογικές Θέσεις, Θρησκευτικοί Χώροι, Ισλαμικά Τεμένη, Ακροπόλεις, Αμυντικά Συγκροτήματα, Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, Αρχαιολογικές Θέσεις, Θρησκευτικοί Χώροι
Χρονική Περίοδος
Αρχαιότητα, Χαλκοκρατία, Κλασική, Ελληνιστική, Ρωμαϊκή, Πρωτοχριστιανική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΙΖ' ΕΠΚΑ Έδεσσα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Ο αρχαιολογικός χώρος βρίσκεται στα όρια των κοινοτήτων Βεργίνης - Παλατιτσίων
Τελευταία Ενημέρωση
24-06-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 15794/19-12-1961, ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962
ΥΑ 2258/4-2-1966, ΦΕΚ 175/Β/26-3-1966
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ17/37634/2180/2-8-1995, ΦΕΚ 739/Β/28-8-1995