ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Προϊστορικοί Συνοικισμοί
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΗΜΑΘΙΑΣ / ΝΑΟΥΣΑΣ / ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ /
Θέση
Πολυπλάτανον
Τύπος Κήρυξης
αρχαιολογικός χώρος, αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα
Χρονική Περίοδος
Προϊστορική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΙΖ' ΕΠΚΑ Έδεσσα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Οι προϊστορικοί συνοικισμοί βρίσκονται στα όρια των Κοινοτήτων Αγγελοχωρίου Πολυπλατάνου.
Τελευταία Ενημέρωση
04-09-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 15794/19-12-1961, ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962
ΥΑ 2258/4-2-1966, ΦΕΚ 175/Β/26-3-1966