ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Θεμέλια παλαιοχριστιανικής εκκλησίας
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΗΛΕΙΑΣ / ΖΑΧΑΡΩΣ / ΖΑΧΑΡΩΣ / Ανήλιον
Θέση
Μεταμόρφωσις του Σωτήρος
Τύπος Κήρυξης
αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι
Χρονική Περίοδος
Πρωτοχριστιανική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
6η ΕΒΑ Πάτρα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
16-11-2001
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 15904/24-11-1962, ΦΕΚ 473/Β/17-12-1962