ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Μάραθος. Ι. Ναός Ταξιαρχών.
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ / ΑΓΡΑΦΩΝ / ΑΓΡΑΦΩΝ / Μάραθος
Θέση
Τύπος Κήρυξης
αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι
Χρονική Περίοδος
Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
24η ΕΒΑ Λαμία
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Tρίκογχος ναός με τρούλλο, κατάγραφος εσωτερικά με τοιχογραφίες του 1598. Zωγράφοι είναι ο Γεώργιος Γεωργίου και ο Γεώργιος Aναγνώστου.
Τελευταία Ενημέρωση
24-06-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 103228/3373/5-11-1951, ΦΕΚ 224/Β/13-11-1951