ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος στη χερσόνησο Μάνικα Χαλκίδας
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΕΥΒΟΙΑΣ / ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ / ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ /
Θέση
Τύπος Κήρυξης
αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαιολογικές Θέσεις
Χρονική Περίοδος
Αρχαιότητα
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΙΑ' ΕΠΚΑ Χαλκίδα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
25-08-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 15794/19-12-1961, ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ11/67974/2322/10-11-1982, ΦΕΚ 299/Β/31-5-1983