ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Το φρούριο Σκύρου
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΕΥΒΟΙΑΣ / ΣΚΥΡΟΥ / / Σκύρος
Θέση
Τύπος Κήρυξης
αρχαιολογικός χώρος, αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου
Αμυντικά Συγκροτήματα, Αστικά Κτίρια, Κάστρα / Φρούρια, Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι, Κέντρα Διοίκησης, Εκκλησιαστική Διοίκηση, Αμυντικά Συγκροτήματα, Αστικά Κτίρια, Κάστρα / Φρούρια, Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι, Κέντρα Διοίκησης, Εκκλησιαστική Διοίκηση
Χρονική Περίοδος
Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
23η ΕΒΑ Χαλκίδα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
22-08-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΒΔ 22-7-1923, ΦΕΚ 204/Α/25-7-1923
ΥΑ 15794/19-12-1961, ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962