ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος στο ύψωμα "Πλάτωμα" Αλιβερίου (λείψανα προϊστορικής κατοίκησης)
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΕΥΒΟΙΑΣ / ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ / ΤΑΜΥΝΕΩΝ /
Θέση
Ύψωμα "Πλάτωμα", αριστερά του αμαξωτού δρόμου Χαλκίδας- Αλιβερίου
Τύπος Κήρυξης
αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα
Χρονική Περίοδος
Προϊστορική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΙΑ' ΕΠΚΑ Χαλκίδα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
21-08-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/9988/472/23-2-2000, ΦΕΚ 271/Β/9-3-2000