ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Πηγάδι σε κτήμα στην οδό Γρηγορίου Ε', Αγίας Αναστασίας και Μ. Μπότσαρη στη Ρόδο, ιδ. Αναστασίας Παπαγεωργίου
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΡΟΔΟΥ / ΡΟΔΟΥ / ΡΟΔΟΥ / Ρόδος
Θέση
Μέσα σε κτήμα στην οδό Γρηγορίου Ε', Αγίας Αναστασίας και Μ. Μπότσαρη
Τύπος Κήρυξης
αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου
Συστήματα Ύδρευσης, Συστήματα Ύδρευσης
Χρονική Περίοδος
Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
4η ΕΒΑ Ρόδος
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
Ιδιωτών
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Η απόφαση 15794/19-12-1961 η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962 «Περί χαρακτηρισμού ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων και αρχαιολογικών χώρων» αναφέρεται σε «φρέαρ μετά τόξου της εποχής της Τουρκοκρατίας το κείμενον εντός του παρά τας οδούς Γρηγορίου Ε' Αγίας Αναστασίας και Μ. Μπότσαρη αγρού ιδιοκτησίας Αναστασίας Παπαγεωργίου, ως και το παρ' αυτώ φρέαρ το ευρισκόμενον εντός του κτήματος Μπίλη» και όχι σε μύλους.
Τελευταία Ενημέρωση
28-05-2012
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 15794/19-12-1961, ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962
ΥΑ 24402/3-12-1971, ΦΕΚ 995/Β/13-12-1971