ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Αδόμητος χώρος ΒΔ του οικισμού Λίνδου Ρόδου
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΡΟΔΟΥ / ΡΟΔΟΥ / ΛΙΝΔΙΩΝ /
Θέση
Τύπος Κήρυξης
αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικές Θέσεις
Χρονική Περίοδος
Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
4η ΕΒΑ Ρόδος
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
16-12-2002
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 15794/19-12-1961, ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962