ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Σπίτι του ποιητή Γιάννη Ζερβού στην Πόθια Καλύμνου, ιδ. Αγροτικής Τράπεζας
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΚΑΛΥΜΝΟΥ / ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ / /
Θέση
Πόθια
Τύπος Κήρυξης
νεώτερο μνημείο
Είδος Μνημείου
Αστικά Κτίρια
Χρονική Περίοδος
Νεοελληνική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΥΝΜΤΕ Δωδεκανήσου Ρόδο
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΝΠΙΔ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
10-12-2002
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/38360/2318/30-10-1987, ΦΕΚ 623/Β/19-11-1987