ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Αρχοντικό Βουβάλη στην Κάλυμνο
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΚΑΛΥΜΝΟΥ / ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ / / Κάλυμνος
Θέση
Τύπος Κήρυξης
νεώτερο μνημείο
Είδος Μνημείου
Αρχοντικά, Αστικά Κτίρια
Χρονική Περίοδος
Νεοελληνική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΥΝΜΤΕ Δωδεκανήσου Ρόδο
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Στεγάζει το Μουσείο
Τελευταία Ενημέρωση
10-12-2002
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 3117/12-2-1972, ΦΕΚ 154/Β/18-2-1972